Etiketterogräsvilda-växter
Läst 130018 ggr
Bjornen
2009-07-10, 10:13

Ogräs

Lite om våra ogräs och hur man undviker dem.

svampar 107.jpg

Ogräs ?

Om inget annat växer så växer ogräset i alla fall. Ogräs är sällan gräs utan det är växter som växer på fel plats. I en trädgård är en växt planterad i rabatt, medan samma växt betecknas som ogräs i en annan trädgård.

Alla ogräs går att bekämpa genom rensning. En del arter kan ta år att bekämpa. Men med envishet kan även det allra värsta ogräset bekämpas.

Vilka ogräs som växer på en plats visar många gånger hur jorden är när det gäller näring, fuktighet och pH-värde. Mycket bergsyra och styvmorsviol tyder på ett lågt pH-värde. Nässlor, mållor och hundkex tyder på näringsrik mark. Revsmörblomma, tuvtåtel och åkermynta tyder på fuktigare jord. Groblad tyder på hård och kompakt jord. Åkertistel tyder på lerig jord. Mark som har stora mängder av en enda växt tyder på att jorden har någon form av obalans.

Det är viktigt att ta bort ogräsen innan de fröer av sig. Ettåriga ogräs är lättast att bekämpa när de är små. Om det är torrt kan man använda gångskyffel eller någon annan hacka för att luckra jorden och ogräset får ligga och torka bort. Dessutom minskar uttorkningen av jorden på djupet om det är ett skikt med lös torr jord på ytan. Innan man sår eller planterar är det lättast att rensa eller hacka bort ogräset eftersom allt som växer ska bort. En liten regnskur kan lätt pigga upp nästan döda ogräsplantor och de fortsätter att växa trots att man tror att de dött. Små ogräsplantor kan man lägga i komposten när de torkat eller i ett tunt lager. Större ogräsplantor som har börjat blomma bör man inte lägga i komposten eftersom det kan bildas frön vid eftermogning. Även rotogräs bör undvikas i komposten.

Fleråriga ogräs kan vara svårare att bekämpa men det är lättast när de är små.

Åkertistel har långa och mycket djupa rötter, åtminstone på 2 meters djup kan man hitta tistelrötter. En viss nytta gör också tisteln eftersom den tar upp näring och mineraler från djupare jordlager. Kirskål, parksallat, pestskråp, nässla och  knölklocka är också ogräs som kan vara mycket svåra att bekämpa eftersom de har ett stort rotsystem.

Knölklockan har ett svagt rotsystem som liknar sytråd i de översta decimetrarna och under detta finns en djup pålrot som liknar en vit morot. Den har odlats som grönsak tidigare och roten kan mycket väl ätas. Om man vill snabbt bekämpa de svåra ogräsen kan man tvingas byta jord på ett stort djup. Detta är oftast allt för arbetsamt och kanske inte lyckas ända helt om man inte gått tillräckligt djupt.  

Stora områden kan man täcka med svart plast som ska ligga kvar länge. Oftast krävs det att täckningen ligger kvar flera år. I rabatter kan man rensa bort dem utan att behöva gräva på djupet. Om man plockar bort allt grönt på växten så svälter man ut växten och den dör bort. Växten måste ha gröna blad med klorofyll som samlar näring till rötterna. Om ogräset har ett stort rotsystem så finns mycket näring lagrad i rötterna och det tar längre tid att få bort dem. Man bör helst varje dag ta bort varje blad som visar sig. Genom detta trägna arbete utrotar man även det svåraste rotogräs. Men man måste ta bort alla blad på växten. Om det finns någon del av plantan i gräsmattan bredvid rabatten kan detta vara tillräckligt för att plantan ska leva kvar i rabatten. 

Andra fleråriga ogräs som t.ex. revsmörblomma och maskros kan oftast lättare bekämpas med att dra upp dem med roten. Kvickrot och rölleka kan lätt breda ut sig på stora ytor, men eftersom de har ganska grunda rötter brukar det gå att rensa bort dem.

I jord med mycket ogräsrötter kan en jordfräs underlätta rensningen. I stället för stora ogräsplantor så blir det många små plantor. Efter en fräsning måste man försöka att plocka bort de små plantorna annars blir de stora och området får ändå mera ogräs.

Åkertistel brukar trivas särskilt bra med jordbearbetning och brukar öka av sig rikligt om man inte rensar bort dem. Områden med mycket åkertistel kan man låta bli att bruka och ha det som ytor där man trampar mycket på. Att låta dessa områden vara gräsväxta och trampa mycket på området missgynnar tisteln.

Woodland
2009-07-10, 12:41
#1

Men veketåg då?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

[Asta]
2009-07-10, 13:50
#2

Kunde vi inte fylla på  här med egna bilder på ogräs? Så kan det bli  ett litet uppslagsverk.

Anders 50
2009-07-10, 13:58
#3

Har fört krig mot våtarv så länge jag minns, men fienden verkar inte mattas!

#2 Bra idé !

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Bjornen
2009-07-10, 14:28
#4

Någon art av daggkåpa.

Bjornen
2009-07-10, 14:29
#5

prästkrage

Bjornen
2009-07-10, 14:30
#6

vitklöver

Bjornen
2009-07-10, 14:31
#7

mjukplister

Bjornen
2009-07-10, 14:33
#8

jordrök och i bakgrunden svinmålla och maskros

Bjornen
2009-07-10, 14:37
#9

gatkamomill och i bakgrunden våtarv (vatt-tôrvâ) och vitgröe

Bjornen
2009-07-10, 14:38
#10

rödplister

Bjornen
2009-07-10, 14:43
#11

revormstörel

Bjornen
2009-07-10, 14:46
#12

Malörtsambrosia endast vid fågelstugan eftersom det följer med fågelfröet och solrosfröet.

Bjornen
2009-07-10, 14:48
#13

Kummin och i bakgrunden rölleka

Bjornen
2009-07-10, 15:13
#14

Svinmålla med baldersbrå (surkulla), korsört och jordrök

Bjornen
2009-07-10, 15:15
#15

hästhov och åkerfräken

Bjornen
2009-07-10, 15:17
#16

gul fetknopp

Bjornen
2009-07-10, 15:18
#17

Vanlig pilört samt rölleka, trampgräs och åkergyllen.

Bjornen
2009-07-10, 15:20
#18

åkerkål

Bjornen
2009-07-10, 15:21
#19

penningört med sin karaktärsdoft

Bjornen
2009-07-10, 15:23
#20

jordreva

Bjornen
2009-07-10, 15:24
#21

åkerspergel

Bjornen
2009-07-10, 15:25
#22

gåsört

Bjornen
2009-07-10, 15:27
#23

groblad

Bjornen
2009-07-10, 15:28
#24

åkerviol

Bjornen
2009-07-10, 15:29
#25

revsmörblomma

Bjornen
2009-07-10, 15:31
#26

korsört

Bjornen
2009-07-10, 15:57
#27

gulsporre, ogräs ?

Bjornen
2009-07-10, 15:59
#28

kålmolke samt grönmynta

Bjornen
2009-07-10, 16:01
#29

bergsyra

Bjornen
2009-07-10, 16:03
#30

höstfibbla

Bjornen
2009-07-10, 16:04
#31

vitgröe

Bjornen
2009-07-10, 16:05
#32

maskros

Bjornen
2009-07-10, 16:07
#33

gråbo

Bjornen
2009-07-10, 16:09
#34

färgkulla, blågull, kålmolke, åkertistel, vitklöver, taklök, krypnarv och dunört

Bjornen
2009-07-10, 16:10
#35

åketistel, blågull och kålmolke

Bjornen
2009-07-10, 16:11
#36

vanligt kungsljus

Bjornen
2009-07-10, 16:15
#37

pipdån, toppdån eller hampdån ("pipsôr")

Bjornen
2009-07-10, 16:18
#38

korsört

Bjornen
2009-07-10, 16:19
#39

penningblad

Bjornen
2009-07-10, 16:20
#40

skelört

Bjornen
2009-07-10, 16:30
#41

Det var några exemel på bilder på ogräs eller i några fall mer eller mindre odlade växter som ibland uppträder i rikliga mängder och får kanske räknas som ogräs.

Bjornen
2009-07-10, 16:54
#42

Veketåg (Juncus effusus) får man väl inte att anse som något vanligt ogräs. Det är ett halvgräs som trivs i fuktig och mager mark. Det bildar rejäla tuvor men efter jordförbättring och borttagande så bör andra växter kunna konkurrera med veketåg och ev. dränering.

Det är i alla fall inget vanligt ogräs utan får bara räknas som en vild växt som växer på mark där få andra växter trivs.

lislena
2009-07-10, 17:12
#43

Jag undrar om det här är ett ogräs….den växer under staketet…jag såg den inte förra året…(flyttade till det här huset då)

lislena
2009-07-10, 17:13
#44

Sen det här…

lislena
2009-07-10, 17:16
#45

Den här blir jag tokig på….den växer och växer…jag har försökt att ta bort den som förra året….men det kommer lika mycket i år…

Anders 50
2009-07-10, 17:54
#46

Tack Bjornen!!    Nu fick man namn på många ogräs som man inte visste namnet på!

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

[Asta]
2009-07-10, 18:08
#47

Suveränt!

Lägger in mina bilder på knölklocka - innan den blir stor.

Ogräs 4b by you.

Ogräs 4a by you.

[Asta]
2009-07-10, 18:10
#48

Och en bild till på kålmolke.

Ogräs 2 by you.

helisa
2009-07-10, 18:37
#49

#43, din första bild ser ut som kärleksört/höstglöd

3:e bilden ser ut som rosa "bloma för dagen"

Woodland
2009-07-10, 20:10
#50

Tack Björnen för informationen!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Bjornen
2009-07-10, 21:18
#51

43 = kärleksört och troligen vanlig kärleksört med gröngula blommor (Hylotelephium telephium ssp. maximum).

44= knölklocka

45 = vinda och kanske snårvinda.

Bjornen
2009-07-10, 23:37
#52

Våtarv

Bjornen
2009-07-10, 23:38
#53

smörblomma

Bjornen
2009-07-10, 23:39
#54

baldersbrå

Bjornen
2009-07-10, 23:41
#55

styvmorsviol

Bjornen
2009-07-10, 23:43
#56

skräppa ("långrôck")

Bjornen
2009-07-10, 23:44
#57

dunört

Bjornen
2009-07-10, 23:45
#58

åkerförgätmigej

Bjornen
2009-07-10, 23:47
#59

sparvnäva

Bjornen
2009-07-10, 23:48
#60

blåmålla

Bjornen
2009-07-10, 23:50
#61

klofibbla

Bjornen
2009-07-10, 23:51
#62

kråkvicker

Bjornen
2009-07-10, 23:52
#63

höstfibbla

Bjornen
2009-07-10, 23:54
#64

ängsklocka

Bjornen
2009-07-10, 23:55
#65

pilört

Bjornen
2009-07-10, 23:56
#66

peningört

Bjornen
2009-07-10, 23:58
#67

hönsarv

Bjornen
2009-07-11, 00:02
#68

kanadensiskt gullris och björk

[Asta]
2009-07-11, 00:11
#69

Jädrans vad många ogräs du har bilder av! Jättebra!!! Och vad är den här?

Ogräs 5 by you.

Bjornen
2009-07-11, 00:24
#70

Troligen är den den välväxt planta av våtarv. Det finns i alla fall flera små plantor bredvid av våtarven.

[Asta]
2009-07-11, 00:32
#71

Tyckte det var likt din bild. Den får små vita blommor så småningom. Sprider sig med långa tentakler.

Bjornen
2009-07-11, 00:33
#72

Då är det med säkerhet våtarv.

lislena
2009-07-11, 01:55
#73

Ja dom känner jag igen…våtarv har jag också…dom blir så långa…jobbiga att få bort…dom bara kommer igen hela tiden….

Jo dom som jag fick namnet på #43, #44,#45 är dom ogräs eller perenna?

Bjornen
2009-07-11, 09:36
#74

Växterna på bilderna 43-45 är alla perenna växter och troligen odlade från början alla tre men de två sista har stor spridningsförmåga och svår att utrota.

anki1
2009-07-20, 18:14
#75

hmm, våtarven liknar nåt som jag har och som jag tyckte var andnate. Är det samma?

Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Bjornen
2009-07-20, 21:19
#76

Nateväxterna är vattenväxter och omkring 20 arter i Sverige. Våtarv har många lokalnamn och nate är ett vanligt lokalnamn på våtarv.

[Asta]
2009-07-23, 13:45
#77

Kanadabinka by you.

Kanadabinka

[Asta]
2010-03-18, 12:01
#78

Hamnade i det här inlägget av någon orsak. Tusan vilken bra tråd det här är egentligen - den kommer att bli bra att ha när vårsådden kommer igång!

Thea
2010-04-13, 21:13
#79

#37: Såna har vi massor av i år!!! Men sen så har vi matat fåglarna med hampfrön…

Bjornen: Kanonbilder!!!! Många känner jag igen från landet och nu fick jag lära mig några till.

H. Thea

Medarbetare hästhoppning.ifokus.se

aggeelin
2010-04-13, 23:29
#80

Jag har planterat det som jag upptäckte anses som ogräs. Köpte en bok om ogräsrensning och där beskrivs Nejlikrot som något som sprider sig i hela trädgården.

Är det någon  här som har erfarenhet av det? Borde jag ta upp min nejlikrot och kasta den?

Aggeelin / medarbetare på Livskvalitet

awjungfru57
2010-04-16, 00:15
#81

trevligt att se dig igen Björnen, har saknat dig. Bra tråd som sagt.
Och våtarven är antagligen den slingerväxt som jag förnundrat mig så på. Den växer  rätt kraftigt med långa utlöpare, inga blommor.

aggeelin
2010-04-16, 00:24
#82

#81 Våtarv… är det vad närkingarna kallar "vattsarv", jag kallar den Nate, men visst är det så att den isf får små små vita blommor… och då är det kanske inte samma sak?

Aggeelin / medarbetare på Livskvalitet

Anders 50
2010-04-16, 00:25
#83

#81 Bjornen igen ????

Det vore verkligen trevligt om Bjornen dök upp, han har inte varit här på över ett halvår.

Någon som vet vad som hänt?

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

awjungfru57
2010-04-17, 01:47
#84

åhh, jag såg inte datumet… så Björnen är inte tillbaka? Hallå! ..är du där? :)

Ann1
2010-04-19, 01:37
#85

Är Björnen tillbaka? Hoppas det. Så mycket kunskap!

Mycket av dessa är ju fina ogräs med:)

Anders 50
2010-04-19, 22:01
#86

Bjornen verkar av någon anledning ha lämnat sajten, verkar inte som någon, värd eller Medarbetare har någon information att ge oss om varför.

Han kunde ju allt, och var en stor tillgång för sajten!

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Ann1
2010-04-20, 01:45
#87

Undrar om något hänt honom. Han har ju en visningsträdgård? Någon borde ju ha en adress dit?

740tjejen
2010-04-20, 15:58
#88

Sen finns det kirskål också ogräs som är svårt att få bort.

anki1
2010-04-20, 18:18
#89

88, Där slog du huvvet på spiken. Kämpar med den . Drar och sliter river upp härvor av rötter. men den växer likf*** ändå. Vad göra Jag har inte möjlighet att rensa varje dag, bor 12 mil ifrån vårt lantställe. börjar fundera på "round up .

Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

740tjejen
2010-04-20, 18:34
#90

Jag har försökt sen vi flytta in i huset, vänt upp och ner på alla rabatter och drage rötter. Men kommer endå. Tror inte round up biter på det. :( lite synd för de är ju effektivt mot vanligt gräs i grusgångar.

Anders 50
2010-04-20, 21:40
#91

Roundup biter på allt! Fast en del preparat som säljs och kallas för Roundup är så utspätt så det har dålig verkan på en del ogräs.

Själv har jag tillgång till den riktiga koncentrerade Roundupen som man inte får köpa utan att man har behörighet att använda den och den tar allt.

Fråga nån bonde om han har nån skvätt över, 2 dl roundup blandat med 10-12 l vatten så är ni av med kirskålen. Och allt som växer ihop med den också.

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

740tjejen
2010-04-21, 21:04
#92

Tyvärr vill jag ju ha kvar mina fina växter också :) Och hur farligt är det om sonen råkar stoppa en sten i munnen för det är han bra på.

Anders 50
2010-04-21, 22:02
#93

Tror inte det gör något. Min hund slickade rent ett kärl, säkert 0,5 dl, som jag hade när jag doserade och hon tog ingen skada.

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

bluemary
2010-05-22, 14:25
#94

Tack Björnen för allt ditt arbete, mycket uppskattat !

Får skylla på att jag är helt ny och därför skrev ett nytt inlägg
om "näsor på gruset". Kanske att du kan hjälpa mig ?

Ett stort tack på förhand !

SwedenZoo
2010-05-25, 00:00
#95

Måste bara få ta och protestera! Växterna på bilderna är ju vackra, det borde inte vara klassade som ogräs !!! FlörtGlad

Med Vänliga Hälsningar Rickard Sjödén

Hemsida: www.SwedenZoo.com Fotogalleri: Flickr.com

  

isklockan
2010-05-25, 02:43
#96

Hej!

Är det nån som vet om det här är ett ogräs??

Halvdansken
2010-05-25, 22:33
#97

#96.  Det där med om nånting "är ett ogräs" kan man inte svara på. Ogräs är sånt som växer nånstans där man inte vill att det ska växa. Jag rycker bort Nunneört, akeleja, daggkåpa och röllekor på vissa ställen, å andra sidan tog jag fröer av blekbalsamin och ströde ut på ett annat ställe.

Vänta och kolla vad det blir av din växt (som liknar en skräppa, men jag är inte säker). Kanske vill du behålla den?

Hatar cancer och älskar vårlökar.

anki1
2010-05-27, 17:08
#98

Ja det är svårt att få tag på riktig roundup, men jag ska "flirta" lite med svärsonen. Han bor på gård och har tillgång til den. I helgen rensade jag bort en del kirskål i en samling med sälgar. därefter slängde jag ut några nävar frö till honungsfacelia, som ska tränga ut ogräs enligt texten på fröpåsen. Man ska dock inte låta växten gå i frö utan klippa av innan. få se hur det går Jag tänkte oxå slänga ut dom på ett ställe där vi tänkt ha ett grönsakalsand. Där växer nu bara kirskål och älgört. (ibland står där riktig älg med). först ska vi gräva (fräsa) upp jorden.

Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anders 50
2010-05-27, 17:47
#99

#98 Jag brukar så honungsfacelia, kallas även honungsört, på en bit i trädgårdslandet varje år. Den är mycket omtyckt av bin, och så är det en bra växt att använda som gröngödsling. Men att den fröar av sig har jag inte märkt.

Ska du göra grönsaksland där det nu växer kirskål och älgört så är det nog bäst ett du laddar Round Up sprutan med stark blandning och sprutar i god tid innan du börjar fräsa.

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anders 50
2010-07-19, 16:26
#100

Här är min Honungsört som börjat blomma.

Jag hade en plätt med alla sorters ogräsligheter som jag tänkte odla upp, så jag körde några gånger med jordfräsen och sådde olika fält med Honungsört, Vitsenap, Lin och Gullupin.

Linet och Gullupinerna har inte gått i blom ännu.

Vitsenapen imponerar med sitt kraftiga och täta växtsätt, där blir det inte lätt för ogräset att sticka upp!  Glad

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

mariatingsund
2010-07-19, 17:42
#101

Jag skulle vilja veta namnet på denna. Växer på vägkanterna

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

mariatingsund
2010-07-19, 17:43
#102

Och min granne har några konstiga saker med taggiga blad, riktigt vassa! Bild 1

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

mariatingsund
2010-07-19, 17:43
#103

och bild 2, bladens undersida

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

Anders 50
2010-07-19, 20:00
#104

#101   Gulmåra.

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

ms-mee
2010-07-24, 19:30
#105

Någon som vet vad det här är? Vi flyttade hit nu i Maj och dom som bodde här innan har inte brytt sig i att det spritt sig över nästan halva gräsmattan. Har provat ryckt bort det men det kommer bara tillbaka hela tiden..

//Helene

Medarbetare på Days Of Our Lives

Halvdansken
2010-07-24, 20:44
#106

#105. Det är väl helt vanlig kirskål vad jag kan se. Nog det ogräs som det skrivs mest om på trädgårdsforum. Nästan omöjligt att få bort.

Men om ni har det i gräsmattan och klipper den regelbundet så kommer den att försvinna av sig själv, den tål inte att bli nerklippt hela tiden.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

ms-mee
2010-07-25, 15:39
#107

#6 Ah, okej. Tack! Då fortsätter vi bara och klipper/rycker. Jag har gått med kratta och försökt ryckt också (en sån där hård en som jag inte vet vad dom heter :P ) Och då fick jag bort rätt mycket.
Men om man rycker upp dom med rötterna, försvinner de inte då?

//Helene

Medarbetare på Days Of Our Lives

Halvdansken
2010-07-25, 19:18
#108

Jo, om du kan få bort ALLA rötterna, vilket är mer eller mindre omöjligt. Byta jorden är nog enklare.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Sagakeramik
2010-07-26, 18:59
#109

Jag undrar om någon av er kan hjälpa mig med ett ogräs som jag hittat på min tomt.

Det ser ut som helt vanlig klöver ända till de lila små blommorna vissnat ner. Då blir det en taggig boll kvar:( Ungefär som en tistel. Bladen är treklöver formade.

ms-mee
2010-07-27, 13:22
#110

#108 Attans. Ja, att det är omöjligt det tror jag dig :P Sen om jag skulle ha tålamod med tanke på att det inte är en liten fläck vette tusan :P Jag fortsätter som jag gjort innan, tack för hjälpen! :)

//Helene

Medarbetare på Days Of Our Lives

pryzze
2010-07-29, 12:41
#111

Bra tråd.

Fick en del svar på vad man har trädgården.

Dag Vag Ogräsets sång

Vi äro bara ogräs vi
och kunna aldrig annat bli,
men morska sjunga vi ändå;
hör nu bara på,
ja, hör nu bara på!
Med spett och spjut man hackar oss,
med stora spadar nackar oss;
man rycker, sliter, drar och slår
både höst och vår,
ja, både höst och vår.

Men hur de slå och mota oss,
på nytt vi likväl rota oss
och lyfta käckt mot solen opp
både blad och knopp,
ja, både blad och knopp.
Ni trädgårdsväxter hata oss
och säga, att vi lata oss,
men vi ä´ inte sura vi;
det ä´ ofta ni,
ja, det ä´ ofta ni.

Ej minsta köld fördraga ni;
och bränner solen, klaga ni;
vi ogräs lika morska stå
och må bra ändå,
ja, vi må bra ändå.
Åt all er jämmer skratta vi,
och från ert goda snatta vi;
vi kunna aldrig bättre bli -
vi ä´ ogräs vi,
ja, vi ä´ ogräs vi.

/Elsa Beskow

Pagan
2012-07-03, 22:33
#112

Kanonbra Tack så hemskt mycket för denna tråd!

Å vissa saker har jag i min enfald trott var blommorSkäms eller på väg att bli nåt vaddetnukanvara….får trösta mig med att jag inte bott i huset så länge. Men nu blir det ju att rusta sig rejält då.

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

Pehpsii
2012-08-16, 11:10
#113

#71 - dendär ÄLSKAR undulater och smågnagare att äta! Det är som kattmynta för pippisar ;p

www.freewebs.com/gypsymice/

http://pehpsii.blogspot.com/

pistenbully
2013-05-27, 20:18
#114

Vilken bra artikel! Återkommer när jag ska ta tag i rabatten! :-D

Svado
2014-03-24, 10:46
#115

Ängsnate, våtarv eller vad det nu än kallas, är en STOR favorit hos mina kaniner :)

Så jag vill gärna ha mer av den i min trädgård för det är favoriten framför alla andra hos djuren.

Linnea Adler
Hemmansägarens smådjur - uppfödning av kaniner & marsvin i hemmiljö.
Västerbottens Län - Storuman

tlover
2014-03-26, 18:32
#116

Mycket god mat här i tråden

Det är väldigt få växter som jag kallar ogräs då det mesta gör nån nytta på ett eller annat sätt (även om vi inte kan äta dom kan ibland djuren dom el så är det bra grönmylla el liknande).

Den enda jag kan komma på är smörblomma för den kan varken människor el djur äta.

Endel kanske växer på fel plats men då kan dom antingen flyttas el skördas.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Fii
Fii 
2014-05-03, 16:33
#117

#115 haha kan bara hålla med våtarv är bättre än maskros och alla andra erbjudande som finns i rabatten enligt gnagarna. Har däremot inga kaniner kvar så våtarven är nu på väg att ta över.

Underbar tråd finna mycket att lära här.

Torparmor
2014-05-03, 17:43
#118

Gjorde mixad soppa på färsk våtarv, lite målla, vitlöksblast, salviablad och torkad libbstickai i veckan

Ta tillvara på det DU är bra på!

mariatingsund
2014-06-08, 20:19
#119

Jag skulle lägga in en till bild, den är ibland ända upp till 1,5 meter, lever under häckar mm, fastnar överallt med sina taggar som finns både under bladen och på stjälkarna. Den ser helt ofarlig ut men ack så det gör ont när man försöker ta bort ogräset.

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

VildaVittra
2014-06-08, 21:27
#120

#119 Ser ut som snärjmåra.

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Halvdansken
2014-06-08, 22:58
#121

Hatar snärjnmåra, jag drar bort 5-6 skottkärror fulla varje år.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

anki1
2014-06-09, 08:12
#122

 Det finns en växt som liknar snärjmåra. Men den funkar som kardborre (fastnar på allt). Hade mycket kul med den tillsammans med mitt äldsta barnbarn (då 5 år)förra året. Så den heter våtarv.

Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

VildaVittra
2014-06-09, 15:38
#123

#122 Våtarv fastnar inte mer än där den haft markkontakt då den sätter rötter.

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

anki1
2014-06-09, 16:38
#124

123, men det finns en som ser ut så som är klibbig och häftar sig fast. på kläder o sånt. Den hade vi kul med. eller blandar jag ihop snärjmåra med våtarv?

Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Halvdansken
2014-06-09, 19:59
#125

Tror du blandar samman dem. Snärjmåra klistar på allt.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

HellviHumle
2014-06-09, 21:49
#126

Snärjmårafröna kallas här för prästlus! 🙂

HH

anki1
2014-06-09, 22:33
#127

Då var det snärjmåran vi lekte med. Och våtarv  jag rensar i rabatten

Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

esoteran
2018-07-10, 12:24
#128

bra - fick jag veta ett gäng namn till pet vore gött med anabola.!! varje dag rycka ogräs, överallt, så det som växer om törsta nu problemet är nog kring hallonen..puh.. om d

Margareta L
2020-06-10, 16:38
#129

Har en liten, dåligt rensad rabatt. Har nu upptäckt att en bit ner i marken är det en kompakt lager med vita, tunna rötter. Det ser ut som klumpar med trassliga vita nystan. Det finns åkerfräken i rabatten och alldeles bakom den växer en häck med buxbom. Kan alla dessa rötter hänga ihop med ngn av dessa?

Margareta

Upp till toppen