2015-04-28 10:54 #0 av: balkongodlare

Jag har just köpt hus och med huset kom en liten trädgård och i den står ett litet träd. På lappen står Acer Pal. Waterfall. Efter googling har jag kommit fram till att det borde var en japansk blodlönn. Jag vet att den stått på platsen i minst 3 år. Den är ca 5 cm hög och grenverket är ca 1 m i diameter. Stammen är 4 cm i diameter.

Den kan inte stå kvar där den står, för jag behöver platsen till annat. Går det att flytta den? Kan det göras nu? Bladen har ännu inte slagit ut. Jag vet inte var jag vill ha den. Kan den stå i kruka ett tag, och i så fall, hur stor ska krukan vara?