2009-07-10 14:46 #0 av: Woodland

Vi har enkla "stenmurar" som bönderna har lagt upp för att avgränsa sina marker genom tiderna.  De är inte på något vis vackra murar utan stenarna är bara staplade på varandra.   Det innebärar att man riskerar  att en sten ramlar på foten om man nuddar  muren.  Det går inte att joxa med ett makadamlager eller dyl. därför att murarna ligger alldeles för otillgängligt. Men det kanske går att rätta till dem något så när.  Är det möjligt att fixa detta?