Trädgårdsarbete allmänt

Hur man undviker att skadedjur gör skada på växter

2013-06-08 08:58 #0 av: Bjornen

Lite om hur man ger växterna rätt odlingsbetingelser som gör dem mindre intressant att angripas av större mängder av skadedjur.

All odling av växter går ut på att ge växterna goda förutsättningar att växa. En växt som trivs och mår bra angrips mera sällan av skadedjur. En växt som mår dåligt får ofta ett högre sockerhalt i blad och stjälkar som gör dem godare för skadedjur. 

Nässlor kan användas som bra gödeslmedel med sitt kväveinnehåll. Dessutom innehåller brännhåren kiselceller som stärker växtens motståndskraft. Använd inte utväxta honplantor som kan innehålla grobara frön.

Ett exempel beskrivs i boken "Friska växter" av O. Bagge Olsen som kom ut på 60-talet. Det gällde en fruktodling i Danmark och vissa träd blev angripna av löss. När man undersökte de angripna träden fann man att de var för hårt uppbundna och därigenom hindrades näringstillförseln från bladen ner till rötterna, som medförde att växten skickade upp en högre sockerkoncentration till bladen. 

Mycket viktigt att först och främst veta var och hur växten växer naturligt. Man undersöker om den trivs i tyngre eller lättare jord. Växter med svagt rotsystem växer oftast på tyngre och/eller humusrika jordar som behåller fukten längre. Växter med djupt rotsystem växer oftast på lättare och sandigare jordar. Tidigt blommande växter växer vanligen i sommartorra platser eller i lövskogar.  Läs på om växtens naturliga växtplats. När jag köper en ny växt läser jag alltid på om deras naturliga växtplats om jag inte vet det förut. För att få lämpliga betingelser kan det ibland krävas några dagars arbete för att åstadkomma så bra förhållanden som möjligt. 

Humleblomster tyder på att det är lite fuktigare mark.

Späda och unga växter odlas bäst i kruka som man lätt kan hålla kontroll på genom att ha den placerat på ett skyddat ställe eller i växthus. Blåsväder och intensiv sol är skadlig för alla små plantor. Om de står varmt kan svarta krukor ge onödigt höga temperaturer som kan skada rötterna. Gräv ner krukorna i jorden så blir inte temperaturen så hög och dessutom minskar avdunstningen och därmed behovet av vattning.

Gödsling med kvävegödsel ökar tillväxten och ibland växer växten för fort och skotten blir svaga. Undvik starka gödselmedel som NPK och andra konstgödselmedel. Naturgödsel har en bättre sammanställning av olika näringsämnen och kräver lite mera arbete för växten att ta upp och därigenom blir tillväxten kraftigare och stabilare men kanske inte så långa och taniga. Gödsling med lättlösliga gödselmedel efter midsommar gör att åtminstone buskar och träd växer lite för länge på hösten och särskilt om hösten blir blöt och mild. Det innebär att avmognaden inte hinner ske före vinterns inträde och det leder till frostskador. Detta kan göra att skadedjur och sjukdomar angriper trädet på våren.

Ge växterna tillräckligt med vatten, men inte heller för mycket som särskilt gäller krukväxterna. De flesta växter trivs inte med vatten stående i ytterkrukan någon längre tid. Det är vanligt att fläderschersmin och snöbollsbuskar (olvon) angrips av svarta löss och en vanlig orsak till detta är torka.    

Ge växterna rätt pH-värde. Surjordsväxter vill ha lågt pH-värde och vanligen hindras upptagningen av magnesium (det som motsvarar järnet i vårt blodomlopp). Växter som trivs i normal jord blir normalt härdigare med högt kalkinnehåll i jorden. Detta genom att kalk binder kväve som minskar den sena tillväxten.

Välj växter som passar din växtzon. När man trotsar växtzonerna är det extra viktigt att hitta den optimala växtbetingelserna. Hitta trädgårdens bästa lokalklimat. 

Björk beskärs endast under sommar eller tidig höst. Nu bör man undvika beskärning av björk annat än stamkvistning.

Beskär växterna på lämpliga tider. Blödande träd (lönn, björk, valnöt och stenfruktträd) beskärs bara under sommar eller tidig höst. Vissa träd och buskar gillar inte starka beskärningar alls. Läs i trovärdiga trädgårdsböcker som är skrivna för svenska förhållanden. Översatta billiga böcker kan ge vilseledande information för svenska förhållanden.

Vissa knep kan man använda för att stärka växterna motståndskraft. Ett grundämne som stärker växterna är kisel. Högt kisel innehåll finns i alla fräkenväxter och särskilt åkerfräken. Nässlornas brännhår består av kiselceller. Man kan därför vattna med vatten som man har lagt fräkenväxter eller nässlor. 

Fräkenväxter stärker växternas motståndskraft som i detta fall ängsfräken.


Titta efter olika symtom och använd lämpliga metoder att bota problemen. Användning av kemiska bekämpningsmedel medför att man inte botar sjukdomar utan tar bort symtomen. Stor mängd av enstaka ogräsarter tyder ofta på att det är något fel i jorden som t.ex. för fuktig och kompakt jord eller någon näringsbrist. Ge goda förutsättning för ett bra biologisk verksamhet i jorden genom att använda egen kompost. Gör trädgården trivsam för insektsätande fåglar. Odla inte samma växter på samma plats för länge. Blanda gärna olika växter som trivs tillsammans. Undvik öppen jord och det kan vara bättre att ha enstaka ogräs än helt växtfria ytor. 

Extrema väder och klimat är svårt att gardera sig mot, men gör ett försök.  

Björn Engström

Anmäl
2013-06-08 13:00 #1 av: Bjornen

En artikel lite snabbt tillkommen efter delvis önskemål. Jag kommer nog att lägga in lite andra bilder.

Anmäl
2013-06-10 09:37 #2 av: [deen]

Toppen, kul med artiklar!Glad

Anmäl
2013-06-11 23:35 #3 av: annslycka

Jag tycker ditt tips om att man ska läsa på sig om den nya växten man skaffar var mycket bra idé och att jag kan ge mina växter tillskott av kisel genom åkerfräken och nässlor. Det har man ju gott om.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.