Ogräs och vilda växter

Ogräs

2009-07-10 10:13 #0 av: Bjornen

Lite om våra ogräs och hur man undviker dem.

svampar 107.jpg

Ogräs ?

Om inget annat växer så växer ogräset i alla fall. Ogräs är sällan gräs utan det är växter som växer på fel plats. I en trädgård är en växt planterad i rabatt, medan samma växt betecknas som ogräs i en annan trädgård.

Alla ogräs går att bekämpa genom rensning. En del arter kan ta år att bekämpa. Men med envishet kan även det allra värsta ogräset bekämpas.

Vilka ogräs som växer på en plats visar många gånger hur jorden är när det gäller näring, fuktighet och pH-värde. Mycket bergsyra och styvmorsviol tyder på ett lågt pH-värde. Nässlor, mållor och hundkex tyder på näringsrik mark. Revsmörblomma, tuvtåtel och åkermynta tyder på fuktigare jord. Groblad tyder på hård och kompakt jord. Åkertistel tyder på lerig jord. Mark som har stora mängder av en enda växt tyder på att jorden har någon form av obalans.

Det är viktigt att ta bort ogräsen innan de fröer av sig. Ettåriga ogräs är lättast att bekämpa när de är små. Om det är torrt kan man använda gångskyffel eller någon annan hacka för att luckra jorden och ogräset får ligga och torka bort. Dessutom minskar uttorkningen av jorden på djupet om det är ett skikt med lös torr jord på ytan. Innan man sår eller planterar är det lättast att rensa eller hacka bort ogräset eftersom allt som växer ska bort. En liten regnskur kan lätt pigga upp nästan döda ogräsplantor och de fortsätter att växa trots att man tror att de dött. Små ogräsplantor kan man lägga i komposten när de torkat eller i ett tunt lager. Större ogräsplantor som har börjat blomma bör man inte lägga i komposten eftersom det kan bildas frön vid eftermogning. Även rotogräs bör undvikas i komposten.

Fleråriga ogräs kan vara svårare att bekämpa men det är lättast när de är små.

Åkertistel har långa och mycket djupa rötter, åtminstone på 2 meters djup kan man hitta tistelrötter. En viss nytta gör också tisteln eftersom den tar upp näring och mineraler från djupare jordlager. Kirskål, parksallat, pestskråp, nässla och  knölklocka är också ogräs som kan vara mycket svåra att bekämpa eftersom de har ett stort rotsystem.

Knölklockan har ett svagt rotsystem som liknar sytråd i de översta decimetrarna och under detta finns en djup pålrot som liknar en vit morot. Den har odlats som grönsak tidigare och roten kan mycket väl ätas. Om man vill snabbt bekämpa de svåra ogräsen kan man tvingas byta jord på ett stort djup. Detta är oftast allt för arbetsamt och kanske inte lyckas ända helt om man inte gått tillräckligt djupt.  

Stora områden kan man täcka med svart plast som ska ligga kvar länge. Oftast krävs det att täckningen ligger kvar flera år. I rabatter kan man rensa bort dem utan att behöva gräva på djupet. Om man plockar bort allt grönt på växten så svälter man ut växten och den dör bort. Växten måste ha gröna blad med klorofyll som samlar näring till rötterna. Om ogräset har ett stort rotsystem så finns mycket näring lagrad i rötterna och det tar längre tid att få bort dem. Man bör helst varje dag ta bort varje blad som visar sig. Genom detta trägna arbete utrotar man även det svåraste rotogräs. Men man måste ta bort alla blad på växten. Om det finns någon del av plantan i gräsmattan bredvid rabatten kan detta vara tillräckligt för att plantan ska leva kvar i rabatten. 

Andra fleråriga ogräs som t.ex. revsmörblomma och maskros kan oftast lättare bekämpas med att dra upp dem med roten. Kvickrot och rölleka kan lätt breda ut sig på stora ytor, men eftersom de har ganska grunda rötter brukar det gå att rensa bort dem.

I jord med mycket ogräsrötter kan en jordfräs underlätta rensningen. I stället för stora ogräsplantor så blir det många små plantor. Efter en fräsning måste man försöka att plocka bort de små plantorna annars blir de stora och området får ändå mera ogräs.

Åkertistel brukar trivas särskilt bra med jordbearbetning och brukar öka av sig rikligt om man inte rensar bort dem. Områden med mycket åkertistel kan man låta bli att bruka och ha det som ytor där man trampar mycket på. Att låta dessa områden vara gräsväxta och trampa mycket på området missgynnar tisteln.   

Anmäl
2009-07-10 12:41 #1 av: Woodland

Men veketåg då?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-07-10 13:50 #2 av: [Asta]

Kunde vi inte fylla på  här med egna bilder på ogräs? Så kan det bli  ett litet uppslagsverk.

Anmäl
2009-07-10 13:58 #3 av: Anders 50

Har fört krig mot våtarv så länge jag minns, men fienden verkar inte mattas!

 

#2 Bra idé !

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2009-07-10 14:28 #4 av: Bjornen

Någon art av daggkåpa.

Anmäl
2009-07-10 14:29 #5 av: Bjornen

prästkrage

Anmäl
2009-07-10 14:30 #6 av: Bjornen

vitklöver

Anmäl
2009-07-10 14:31 #7 av: Bjornen

mjukplister

Anmäl
2009-07-10 14:33 #8 av: Bjornen

jordrök och i bakgrunden svinmålla och maskros

Anmäl
2009-07-10 14:37 #9 av: Bjornen

gatkamomill och i bakgrunden våtarv (vatt-tôrvâ) och vitgröe

Anmäl
2009-07-10 14:38 #10 av: Bjornen

rödplister

Anmäl
2009-07-10 14:43 #11 av: Bjornen

revormstörel

Anmäl
2009-07-10 14:46 #12 av: Bjornen

Malörtsambrosia endast vid fågelstugan eftersom det följer med fågelfröet och solrosfröet.

Anmäl
2009-07-10 14:48 #13 av: Bjornen

Kummin och i bakgrunden rölleka

Anmäl
2009-07-10 15:13 #14 av: Bjornen

Svinmålla med baldersbrå (surkulla), korsört och jordrök

Anmäl
2009-07-10 15:15 #15 av: Bjornen

hästhov och åkerfräken

Anmäl
2009-07-10 15:17 #16 av: Bjornen

gul fetknopp

Anmäl
2009-07-10 15:18 #17 av: Bjornen

Vanlig pilört samt rölleka, trampgräs och åkergyllen.

Anmäl
2009-07-10 15:20 #18 av: Bjornen

åkerkål

Anmäl
2009-07-10 15:21 #19 av: Bjornen

penningört med sin karaktärsdoft

Anmäl
2009-07-10 15:23 #20 av: Bjornen

jordreva

Anmäl
2009-07-10 15:24 #21 av: Bjornen

åkerspergel

Anmäl
2009-07-10 15:25 #22 av: Bjornen

gåsört

Anmäl
2009-07-10 15:27 #23 av: Bjornen

groblad

Anmäl
2009-07-10 15:28 #24 av: Bjornen

åkerviol

Anmäl
2009-07-10 15:29 #25 av: Bjornen

revsmörblomma

Anmäl
2009-07-10 15:31 #26 av: Bjornen

korsört

Anmäl
2009-07-10 15:57 #27 av: Bjornen

gulsporre, ogräs ? 

Anmäl
2009-07-10 15:59 #28 av: Bjornen

kålmolke samt grönmynta

Anmäl
2009-07-10 16:01 #29 av: Bjornen

bergsyra

Anmäl
2009-07-10 16:03 #30 av: Bjornen

höstfibbla

Anmäl
2009-07-10 16:04 #31 av: Bjornen

vitgröe

Anmäl
2009-07-10 16:05 #32 av: Bjornen

maskros

Anmäl
2009-07-10 16:07 #33 av: Bjornen

gråbo

Anmäl
2009-07-10 16:09 #34 av: Bjornen

färgkulla, blågull, kålmolke, åkertistel, vitklöver, taklök, krypnarv och dunört 

Anmäl
2009-07-10 16:10 #35 av: Bjornen

åketistel, blågull och kålmolke

Anmäl
2009-07-10 16:11 #36 av: Bjornen

vanligt kungsljus

Anmäl
2009-07-10 16:15 #37 av: Bjornen

pipdån, toppdån eller hampdån ("pipsôr")

Anmäl
2009-07-10 16:18 #38 av: Bjornen

korsört

Anmäl
2009-07-10 16:19 #39 av: Bjornen

penningblad

Anmäl
2009-07-10 16:20 #40 av: Bjornen

skelört

Anmäl
2009-07-10 16:30 #41 av: Bjornen

Det var några exemel på bilder på ogräs eller i några fall mer eller mindre odlade växter som ibland uppträder i rikliga mängder och får kanske räknas som ogräs.

Anmäl
2009-07-10 16:54 #42 av: Bjornen

Veketåg (Juncus effusus) får man väl inte att anse som något vanligt ogräs. Det är ett halvgräs som trivs i fuktig och mager mark. Det bildar rejäla tuvor men efter jordförbättring och borttagande så bör andra växter kunna konkurrera med veketåg och ev. dränering.

Det är i alla fall inget vanligt ogräs utan får bara räknas som en vild växt som växer på mark där få andra växter trivs.

Anmäl
2009-07-10 17:12 #43 av: lislena

Jag undrar om det här är ett ogräs....den växer under staketet...jag såg den inte förra året...(flyttade till det här huset då)

Anmäl
2009-07-10 17:13 #44 av: lislena

Sen det här...

Anmäl
2009-07-10 17:16 #45 av: lislena

Den här blir jag tokig på....den växer och växer...jag har försökt att ta bort den som förra året....men det kommer lika mycket i år...

Anmäl
2009-07-10 17:54 #46 av: Anders 50

Tack Bjornen!!    Nu fick man namn på många ogräs som man inte visste namnet på!

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2009-07-10 18:08 #47 av: [Asta]

Suveränt!

Lägger in mina bilder på knölklocka - innan den blir stor.

Ogräs 4b by you.

Ogräs 4a by you.

Anmäl
2009-07-10 18:10 #48 av: [Asta]

Och en bild till på kålmolke.

Ogräs 2 by you.

Anmäl
2009-07-10 18:37 #49 av: helisa

#43, din första bild ser ut som kärleksört/höstglöd

3:e bilden ser ut som rosa "bloma för dagen"

Anmäl
2009-07-10 20:10 #50 av: Woodland

Tack Björnen för informationen!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-07-10 21:18 #51 av: Bjornen

43 = kärleksört och troligen vanlig kärleksört med gröngula blommor (Hylotelephium telephium ssp. maximum).

44= knölklocka

45 = vinda och kanske snårvinda. 

Anmäl
2009-07-10 23:37 #52 av: Bjornen

Våtarv

Anmäl
2009-07-10 23:38 #53 av: Bjornen

smörblomma

Anmäl
2009-07-10 23:39 #54 av: Bjornen

baldersbrå

Anmäl
2009-07-10 23:41 #55 av: Bjornen

styvmorsviol

Anmäl
2009-07-10 23:43 #56 av: Bjornen

skräppa ("långrôck")

Anmäl
2009-07-10 23:44 #57 av: Bjornen

dunört

Anmäl
2009-07-10 23:45 #58 av: Bjornen

åkerförgätmigej

Anmäl
2009-07-10 23:47 #59 av: Bjornen

sparvnäva

Anmäl
2009-07-10 23:48 #60 av: Bjornen

blåmålla

Anmäl
2009-07-10 23:50 #61 av: Bjornen

klofibbla

Anmäl
2009-07-10 23:51 #62 av: Bjornen

kråkvicker

Anmäl
2009-07-10 23:52 #63 av: Bjornen

höstfibbla

Anmäl
2009-07-10 23:54 #64 av: Bjornen

ängsklocka

Anmäl
2009-07-10 23:55 #65 av: Bjornen

pilört

Anmäl
2009-07-10 23:56 #66 av: Bjornen

peningört

Anmäl
2009-07-10 23:58 #67 av: Bjornen

hönsarv

Anmäl
2009-07-11 00:02 #68 av: Bjornen

kanadensiskt gullris och björk 

Anmäl
2009-07-11 00:11 #69 av: [Asta]

Jädrans vad många ogräs du har bilder av! Jättebra!!! Och vad är den här?

Ogräs 5 by you.

Anmäl
2009-07-11 00:24 #70 av: Bjornen

Troligen är den den välväxt planta av våtarv. Det finns i alla fall flera små plantor bredvid av våtarven.

Anmäl
2009-07-11 00:32 #71 av: [Asta]

Tyckte det var likt din bild. Den får små vita blommor så småningom. Sprider sig med långa tentakler.

Anmäl
2009-07-11 00:33 #72 av: Bjornen

Då är det med säkerhet våtarv.

Anmäl
2009-07-11 01:55 #73 av: lislena

Ja dom känner jag igen...våtarv har jag också...dom blir så långa...jobbiga att få bort...dom bara kommer igen hela tiden....

Jo dom som jag fick namnet på #43, #44,#45 är dom ogräs eller perenna?

 

Anmäl
2009-07-11 09:36 #74 av: Bjornen

Växterna på bilderna 43-45 är alla perenna växter och troligen odlade från början alla tre men de två sista har stor spridningsförmåga och svår att utrota.

Anmäl
2009-07-20 18:14 #75 av: anki1

hmm, våtarven liknar nåt som jag har och som jag tyckte var andnate. Är det samma?


Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anmäl
2009-07-20 21:19 #76 av: Bjornen

Nateväxterna är vattenväxter och omkring 20 arter i Sverige. Våtarv har många lokalnamn och nate är ett vanligt lokalnamn på våtarv.

Anmäl
2009-07-23 13:45 #77 av: [Asta]

Kanadabinka by you.

Kanadabinka

Anmäl
2010-03-18 12:01 #78 av: [Asta]

Hamnade i det här inlägget av någon orsak. Tusan vilken bra tråd det här är egentligen - den kommer att bli bra att ha när vårsådden kommer igång!

Anmäl
2010-04-13 21:13 #79 av: Thea

#37: Såna har vi massor av i år!!! Men sen så har vi matat fåglarna med hampfrön...

Bjornen: Kanonbilder!!!! Många känner jag igen från landet och nu fick jag lära mig några till.

H. Thea

Anmäl
2010-04-13 23:29 #80 av: aggeelin

Jag har planterat det som jag upptäckte anses som ogräs. Köpte en bok om ogräsrensning och där beskrivs Nejlikrot som något som sprider sig i hela trädgården.

Är det någon  här som har erfarenhet av det? Borde jag ta upp min nejlikrot och kasta den?


Aggeelin / medarbetare på Livskvalitet

Anmäl
2010-04-16 00:15 #81 av: awjungfru57

trevligt att se dig igen Björnen, har saknat dig. Bra tråd som sagt.
Och våtarven är antagligen den slingerväxt som jag förnundrat mig så på. Den växer  rätt kraftigt med långa utlöpare, inga blommor.

Anmäl
2010-04-16 00:24 #82 av: aggeelin

#81 Våtarv... är det vad närkingarna kallar "vattsarv", jag kallar den Nate, men visst är det så att den isf får små små vita blommor... och då är det kanske inte samma sak?


Aggeelin / medarbetare på Livskvalitet

Anmäl
2010-04-16 00:25 #83 av: Anders 50

#81 Bjornen igen ????

Det vore verkligen trevligt om Bjornen dök upp, han har inte varit här på över ett halvår.

Någon som vet vad som hänt?

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2010-04-17 01:47 #84 av: awjungfru57

åhh, jag såg inte datumet... så Björnen är inte tillbaka? Hallå! ..är du där? :)

Anmäl
2010-04-19 01:37 #85 av: Ann1

Är Björnen tillbaka? Hoppas det. Så mycket kunskap!

Mycket av dessa är ju fina ogräs med:)

Anmäl
2010-04-19 22:01 #86 av: Anders 50

Bjornen verkar av någon anledning ha lämnat sajten, verkar inte som någon, värd eller medarbetare har någon information att ge oss om varför.

Han kunde ju allt, och var en stor tillgång för sajten!

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2010-04-20 01:45 #87 av: Ann1

Undrar om något hänt honom. Han har ju en visningsträdgård? Någon borde ju ha en adress dit?

 

 

Anmäl
2010-04-20 15:58 #88 av: 740tjejen

Sen finns det kirskål också ogräs som är svårt att få bort.

Anmäl
2010-04-20 18:18 #89 av: anki1

88, Där slog du huvvet på spiken. Kämpar med den . Drar och sliter river upp härvor av rötter. men den växer likf*** ändå. Vad göra Jag har inte möjlighet att rensa varje dag, bor 12 mil ifrån vårt lantställe. börjar fundera på "round up .


Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anmäl
2010-04-20 18:34 #90 av: 740tjejen

Jag har försökt sen vi flytta in i huset, vänt upp och ner på alla rabatter och drage rötter. Men kommer endå. Tror inte round up biter på det. :( lite synd för de är ju effektivt mot vanligt gräs i grusgångar.

Anmäl
2010-04-20 21:40 #91 av: Anders 50

Roundup biter på allt! Fast en del preparat som säljs och kallas för Roundup är så utspätt så det har dålig verkan på en del ogräs.

Själv har jag tillgång till den riktiga koncentrerade Roundupen som man inte får köpa utan att man har behörighet att använda den och den tar allt.

Fråga nån bonde om han har nån skvätt över, 2 dl roundup blandat med 10-12 l vatten så är ni av med kirskålen. Och allt som växer ihop med den också.

 

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2010-04-21 21:04 #92 av: 740tjejen

Tyvärr vill jag ju ha kvar mina fina växter också :) Och hur farligt är det om sonen råkar stoppa en sten i munnen för det är han bra på.

Anmäl
2010-04-21 22:02 #93 av: Anders 50

Tror inte det gör något. Min hund slickade rent ett kärl, säkert 0,5 dl, som jag hade när jag doserade och hon tog ingen skada.

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2010-05-22 14:25 #94 av: bluemary

Tack Björnen för allt ditt arbete, mycket uppskattat !

Får skylla på att jag är helt ny och därför skrev ett nytt inlägg
om "näsor på gruset". Kanske att du kan hjälpa mig ?

Ett stort tack på förhand !

Anmäl
2010-05-25 00:00 #95 av: SwedenZoo

Måste bara få ta och protestera! Växterna på bilderna är ju vackra, det borde inte vara klassade som ogräs !!! FlörtGlad

Anmäl
2010-05-25 02:43 #96 av: isklockan

Hej!

 

Är det nån som vet om det här är ett ogräs??

 

 

Anmäl
2010-05-25 22:33 #97 av: Halvdansken

#96.  Det där med om nånting "är ett ogräs" kan man inte svara på. Ogräs är sånt som växer nånstans där man inte vill att det ska växa. Jag rycker bort nunneört, akeleja, daggkåpa och röllekor på vissa ställen, å andra sidan tog jag fröer av blekbalsamin och ströde ut på ett annat ställe.

Vänta och kolla vad det blir av din växt (som liknar en skräppa, men jag är inte säker). Kanske vill du behålla den?

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2010-05-27 17:08 #98 av: anki1

Ja det är svårt att få tag på riktig roundup, men jag ska "flirta" lite med svärsonen. Han bor på gård och har tillgång til den. I helgen rensade jag bort en del kirskål i en samling med sälgar. därefter slängde jag ut några nävar frö till honungsfacelia, som ska tränga ut ogräs enligt texten på fröpåsen. Man ska dock inte låta växten gå i frö utan klippa av innan. få se hur det går Jag tänkte oxå slänga ut dom på ett ställe där vi tänkt ha ett grönsakalsand. Där växer nu bara kirskål och älgört. (ibland står där riktig älg med). först ska vi gräva (fräsa) upp jorden.


Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anmäl
2010-05-27 17:47 #99 av: Anders 50

#98 Jag brukar så honungsfacelia, kallas även honungsört, på en bit i trädgårdslandet varje år. Den är mycket omtyckt av bin, och så är det en bra växt att använda som gröngödsling. Men att den fröar av sig har jag inte märkt.

Ska du göra grönsaksland där det nu växer kirskål och älgört så är det nog bäst ett du laddar Round Up sprutan med stark blandning och sprutar i god tid innan du börjar fräsa.

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2010-07-19 16:26 #100 av: Anders 50

Här är min Honungsört som börjat blomma.

Jag hade en plätt med alla sorters ogräsligheter som jag tänkte odla upp, så jag körde några gånger med jordfräsen och sådde olika fält med Honungsört, Vitsenap, Lin och Gullupin.

Linet och Gullupinerna har inte gått i blom ännu.

Vitsenapen imponerar med sitt kraftiga och täta växtsätt, där blir det inte lätt för ogräset att sticka upp!  Glad

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2010-07-19 17:42 #101 av: mariatingsund

Jag skulle vilja veta namnet på denna. Växer på vägkanterna

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

Anmäl
2010-07-19 17:43 #102 av: mariatingsund

Och min granne har några konstiga saker med taggiga blad, riktigt vassa! Bild 1

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

Anmäl
2010-07-19 17:43 #103 av: mariatingsund

och bild 2, bladens undersida

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

Anmäl
2010-07-19 20:00 #104 av: Anders 50

#101   Gulmåra.

// Anders...f.d. 890-3 .....och fortfarande batteridriven!

Anmäl
2010-07-24 19:30 #105 av: ms-mee

Någon som vet vad det här är? Vi flyttade hit nu i Maj och dom som bodde här innan har inte brytt sig i att det spritt sig över nästan halva gräsmattan. Har provat ryckt bort det men det kommer bara tillbaka hela tiden..

Anmäl
2010-07-24 20:44 #106 av: Halvdansken

#105. Det är väl helt vanlig kirskål vad jag kan se. Nog det ogräs som det skrivs mest om på trädgårdsforum. Nästan omöjligt att få bort.

Men om ni har det i gräsmattan och klipper den regelbundet så kommer den att försvinna av sig själv, den tål inte att bli nerklippt hela tiden.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2010-07-25 15:39 #107 av: ms-mee

#6 Ah, okej. Tack! Då fortsätter vi bara och klipper/rycker. Jag har gått med kratta och försökt ryckt också (en sån där hård en som jag inte vet vad dom heter :P ) Och då fick jag bort rätt mycket.
Men om man rycker upp dom med rötterna, försvinner de inte då?

Anmäl
2010-07-25 19:18 #108 av: Halvdansken

Jo, om du kan få bort ALLA rötterna, vilket är mer eller mindre omöjligt. Byta jorden är nog enklare.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2010-07-26 18:59 #109 av: Sagakeramik

Jag undrar om någon av er kan hjälpa mig med ett ogräs som jag hittat på min tomt.

Det ser ut som helt vanlig klöver ända till de lila små blommorna vissnat ner. Då blir det en taggig boll kvar:( Ungefär som en tistel. Bladen är treklöver formade.

 

Anmäl
2010-07-27 13:22 #110 av: ms-mee

#108 Attans. Ja, att det är omöjligt det tror jag dig :P Sen om jag skulle ha tålamod med tanke på att det inte är en liten fläck vette tusan :P Jag fortsätter som jag gjort innan, tack för hjälpen! :)

Anmäl
2010-07-29 12:41 #111 av: pryzze

Bra tråd.

Fick en del svar på vad man har trädgården.

 

 

 

Dag Vag Ogräsets sång

 

Vi äro bara ogräs vi
och kunna aldrig annat bli,
men morska sjunga vi ändå;
hör nu bara på,
ja, hör nu bara på!
Med spett och spjut man hackar oss,
med stora spadar nackar oss;
man rycker, sliter, drar och slår
både höst och vår,
ja, både höst och vår.

Men hur de slå och mota oss,
på nytt vi likväl rota oss
och lyfta käckt mot solen opp
både blad och knopp,
ja, både blad och knopp.
Ni trädgårdsväxter hata oss
och säga, att vi lata oss,
men vi ä´ inte sura vi;
det ä´ ofta ni,
ja, det ä´ ofta ni.

Ej minsta köld fördraga ni;
och bränner solen, klaga ni;
vi ogräs lika morska stå
och må bra ändå,
ja, vi må bra ändå.
Åt all er jämmer skratta vi,
och från ert goda snatta vi;
vi kunna aldrig bättre bli -
vi ä´ ogräs vi,
ja, vi ä´ ogräs vi.

 

/Elsa Beskow

Anmäl
2012-07-03 22:33 #112 av: Pagan

Kanonbra Tack så hemskt mycket för denna tråd!

Å vissa saker har jag i min enfald trott var blommorSkäms eller på väg att bli nåt vaddetnukanvara....får trösta mig med att jag inte bott i huset så länge. Men nu blir det ju att rusta sig rejält då.

Anmäl
2012-08-16 11:10 #113 av: Pehpsii

#71 - dendär ÄLSKAR undulater och smågnagare att äta! Det är som kattmynta för pippisar ;p

Anmäl
2013-05-27 20:18 #114 av: pistenbully

Vilken bra artikel! Återkommer när jag ska ta tag i rabatten! :-D

Anmäl
2014-03-24 10:46 #115 av: Svado

Ängsnate, våtarv eller vad det nu än kallas, är en STOR favorit hos mina kaniner :)

Så jag vill gärna ha mer av den i min trädgård för det är favoriten framför alla andra hos djuren.

Anmäl
2014-03-26 18:32 #116 av: tlover

Mycket god mat här i tråden

Det är väldigt få växter som jag kallar ogräs då det mesta gör nån nytta på ett eller annat sätt (även om vi inte kan äta dom kan ibland djuren dom el så är det bra grönmylla el liknande).

Den enda jag kan komma på är smörblomma för den kan varken människor el djur äta.

Endel kanske växer på fel plats men då kan dom antingen flyttas el skördas.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2014-05-03 16:33 #117 av: Fii

#115 haha kan bara hålla med våtarv är bättre än maskros och alla andra erbjudande som finns i rabatten enligt gnagarna. Har däremot inga kaniner kvar så våtarven är nu på väg att ta över.

Underbar tråd finna mycket att lära här.

Anmäl
2014-05-03 17:43 #118 av: Torparmor

Gjorde mixad soppa på färsk våtarv, lite målla, vitlöksblast, salviablad och torkad libbstickai i veckan

Dagen idag är ett oskrivet blad - gör något bra av den gåvan!

Anmäl
2014-06-08 20:19 #119 av: mariatingsund


Jag skulle lägga in en till bild, den är ibland ända upp till 1,5 meter, lever under häckar mm, fastnar överallt med sina taggar som finns både under bladen och på stjälkarna. Den ser helt ofarlig ut men ack så det gör ont när man försöker ta bort ogräset.

Ha en fin dag med glädje o skratt, hälsn. Maria från Glas DeCo

Anmäl
2014-06-08 21:27 #120 av: VildaVittra

#119 Ser ut som snärjmåra. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2014-06-08 22:58 #121 av: Halvdansken

Hatar snärjnmåra, jag drar bort 5-6 skottkärror fulla varje år.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2014-06-09 08:12 #122 av: anki1

 Det finns en växt som liknar snärjmåra. Men den funkar som kardborre (fastnar på allt). Hade mycket kul med den tillsammans med mitt äldsta barnbarn (då 5 år)förra året. Så den heter våtarv.


Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anmäl
2014-06-09 15:38 #123 av: VildaVittra

#122 Våtarv fastnar inte mer än där den haft markkontakt då den sätter rötter. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2014-06-09 16:38 #124 av: anki1

123, men det finns en som ser ut så som är klibbig och häftar sig fast. på kläder o sånt. Den hade vi kul med. eller blandar jag ihop snärjmåra med våtarv?


Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anmäl
2014-06-09 19:59 #125 av: Halvdansken

Tror du blandar samman dem. Snärjmåra klistar på allt.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2014-06-09 21:49 #126 av: HellviHumle

Snärjmårafröna kallas här för prästlus! Glad

HH

Anmäl
2014-06-09 22:33 #127 av: anki1

Då var det snärjmåran vi lekte med. Och våtarv  jag rensar i rabatten


Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.